SOCIÁLNÍ SÍTĚ
hodnocení jazykové dovednosti
hodnocení jazykové dovednosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

HODNOCENÍ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI


(podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání)
V důsledku očekávané zvýšené mobility zaměstnanců a studentů po členských státech EU byl v rámci Rady Evropy vypracován systém jednotného, mezinárodně srovnatelného hodnocení dosažených jazykových dovedností a kompetencí. V souhrnných stupnicích byly identifikovány cíle učení a dále detailně popsáno, co je třeba se naučit, aby se člověk úspěšně zapojil do života a práce v zahraničí.

Výsledkem je 6 následujících úrovní: uživatel základů: A1, A2; samostatný uživatel: B1, B2; a zkušený uživatel: C1, C2.
Pokuste se určit, do jakých kategorií patříte - do jaké míry vládnete jednotlivými dovednostmi, a kam byste během stávajícího akademického roku chtěli pokročit.
angličtinafrancouzštinaitalštinaněmčina, 2. str.ruština španělština česká verzehodnocení jazykové dovednosti

HODNOCENÍ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI


(podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání)
V důsledku očekávané zvýšené mobility zaměstnanců a studentů po členských státech EU byl v rámci Rady Evropy vypracován systém jednotného, mezinárodně srovnatelného hodnocení dosažených jazykových dovedností a kompetencí. V souhrnných stupnicích byly identifikovány cíle učení a dále detailně popsáno, co je třeba se naučit, aby se člověk úspěšně zapojil do života a práce v zahraničí.

Výsledkem je 6 následujících úrovní: uživatel základů: A1, A2; samostatný uživatel: B1, B2; a zkušený uživatel: C1, C2.
Pokuste se určit, do jakých kategorií patříte - do jaké míry vládnete jednotlivými dovednostmi, a kam byste během stávajícího akademického roku chtěli pokročit.
angličtinafrancouzštinaitalštinaněmčina, 2. str.ruština španělština česká verze