bakalářské a magisterské studium
Pro přijaté studenty ISS, IPS a IMS :Příprava na rozřazovací test z anglického jazyka/Placement test preparation for Sociology and Political Studies students


Mag. studium sociologie - test z angl.


Ukázky přijímacích testů z jazyků pro ostatní obory