Aktuality
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vstupní test do kurzu odborné španělštiny JLB029

Milí studenti,

vzhledem k tomu, že se vás do tohoto kurzu hlásí velmi mnoho, počítejte prosím s tím, že si na naší první hodině 3. října v v 10:15 napíšete kvalifikační test. Definitivní zápis do kurzu dořešíme podle výsledků testu. Přijďte i vy, kteří jste momentálně zapsáni na čekací listině.

Těším se vás 3. října!

L. Mlýnková

KJP

 


Ludmila Mlýnková

Vstupní test do kurzu obecné španělštiny JLB041

Milí studenti, vzhledem k tomu, že zájem o kurzy španělštinu převyšuje kapacitu, je nutné projít kvalifikačním testem, na jehož základě budete do kurzu přijati či nepřijati. Test v délce 60 minut se bude psát 3. října 2016/Hollar 12. Test si můžete přijít napsat v 8:00, v 9:15, v 12:30 a 13:45 hod., není nutné se předem hlásit. Z organizačních důvodů není možné psát test dodatečně. Testy budou bezprostředně vyhodnoceny a teprve poté se kurzu zapíšete. Těším se na vás 3. října!

L. Mlýnková

KJP


Ludmila Mlýnková

Vstupní test do kurzu ruštiny JLB039

Termíny:  úterý 27. 9. 11.10 - 12.00 v učebně č. 20 (v suterénu) a v pátek 30. 9. 10.00 - 11.00 v učebně č. 115 v Hollaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bližší informace najdete v SIS, vřelejší slovo v dopisu rozeslaném vyučující 25. 9. večer.                                                                                                                                                     


Veronika Mistrová

Placené kurzy čínštiny na základě angličtiny / Learn basic Chinese through English

V letošním akademickém roce FSV otevírá v rámci celoživotního vzdělávání dvousemestrální kurz čínštiny pro začátečníky. Vyučovat bude mladá sinoložka Mgr. Veronika Teryngerová, absolventka oboru sinologie na Univerzitě Karlově a ročního kurzu ve výukovém centru mandarínštiny tchajwanské National Taiwan Normal University.  Kurzy budou probíhat v úterý v Hollaru v učebně č. 20 od 15:35 do 18:25.

Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK prominutou.

Roční kurzovné pro ostatní činí 3 720,- Kč. Platbu po zápisu do kurzu a písemné výzvě koordinátorky bude třeba uhradit do úterý 11. října.  Studenti se mohou přihlašovat přes SIS, zájemci z řad učitelů a zaměstnanců fakulty na adrese veronika.mistrova@fsv.cuni.cz. 

Opatření děkana ke kurzu viz http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2784.html .

Páteční kurzy pro mírně pokročilé III a IV s rodilou mluvčí v Opletalově ulici budou letos otevřeny jen při dostatečném počtu zájemců – hlaste se prosím koordinátorce na výše uvedené adrese.  

***

This academic year the FSV UK is opening a two-semester Chinese language course for beginners within the Lifelong Education Programme. It will be taught by Mgr. Veronika Teryngerova, a Charles University sinology graduate and a successful participant in a one year’s course in the Mandarin Training Center at National Taiwan Normal University.

The classes will take place in room 20 in the Hollar FSV building on Tuesdays from 15:35 to 18:25. Please see this academic year's syllabi on the SIS, code JLB049. Students who successfully pass Chinese I and II this academic year can continue their studies with a Chinese native speaker in Chinese III and IV next academic year.

FSV students enrolled in foreign language programmes who cover their own tuition are exempt from the course payment in accordance with the Regulations of Lifelong Education of Charles University. The tuition for other participants amounts to 3,720,- CZK per 2 semesters. The payment needs to be made by Tuesday 11th October. FSV students can apply through the SIS. Faculty and staff can apply via email at veronika.mistrova@fsv.cuni.cz. 

Dean’s Provision No. 21/2016: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2785.html

Friday Chinese III and Chinese IV courses with a native speaker will be opened in the Opletalova building provided that there are enough applicants. Please contact Dr. Mistrova at the above mentioned e-mail address.


Lucie Poslušná

Vstupní test z obecné francouzštiny JLB035 pro pondělní i čtvrteční kurzy

Podmínkou k zápisu do kurzů obecné francouzštiny je úspěšné absolvování vstupního testu, na jehož základě budou studenti do kurzu přijati, či nikoli. Test je na mírně až středně pokročilé úrovni A2/B1 podle ERR, potrvá 50 minut a studenti jej absolvují hned v první den výuky zimního semestru. Pro tento akademický rok se test bude psát v pondělí 3.10. 2016 v místnosti 3018 v 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 pro pondělní kurz L. Bosákové i čtvrteční kurz M. Dundrové (v testu  si zvolíte a jasně označíte časovou preferenci, pokud to bude možné, budeme se Vám snažit vyhovět). Na vybraný termín (8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00) je nutno se zapsat pomocí doodlu na této adrese:

http://doodle.com/poll/hq55iyumecpdzr33 

Z organizačních důvodů není možné psát test dodatečně. Testy budou do 2 dnů vyhodnoceny, a poté obdržíte zpravu o tom, zda jste byli do kurzu prijati a zda se můžete zapsat.  Zápis do jednotlivých kurzů tedy probíhá až po jejich vyhodnocení (!) Ve čtvrtek 6.10. již probíhá normální výuka. Ukázku vstupního testu naleznete v souborech SIS.


Lada Bosáková

Vstupní test z odborné francouzštiny JLB019

Podmínkou k zápisu do kurzu odborné francouzštiny je úspěšné absolvování vstupního testu úrovně B1/B2 podle ERR, který potrvá 50 minut (ukázka v SIS).  Test se bude psát pouze první den výuky, tj. 6. 10. 2016 v Jinonicích v místnosti 3017, ve 14:00, v 15:00, 16:00 a 17:00h.  Na vybraný termín (14:00, 15:00, 16:00 a 17:00  je nutno se zapsat pomocí doodlu na této adrese   http://doodle.com/poll/4z5byutueqk9q9ex

Jiný, dodatečný termín již nebude z důvodů organizace výuky vypisován. Teprve po úspěšném absolvování testu se můžete do kurzu zapsat.


Lada Bosáková

ROZŘAZOVACÍ TEST Z ANGLIČTINY PRO STUDENTY IPS

Vážení studenti, zápis na vstupní/rozřazovací test z angličtiny, který se koná v úterý 27. 9. 2016 v Jinonicích/budova B, je možný prostřednictvím předmětu Rozřazovací test z angličtiny JLB099 výhradně prostřednictvím programu SIS UK, a to od 14.9. (od 10:00) do 26.9. (do 23:59). Zapisujte se k vyučujícím Mgr. Panešové (místnost 4018) nebo Mgr. Stružkové (místnost 3017) na konkrétní hodinu a veďte v patrnosti číslo učebny. Vypsané termíny: 9:00 – 9:40 / 10:00 - 10:40 / 11:00 - 11.40 / 12:00 - 12:40 / 13:00 - 13:40. Doba trvání testu: 40 minut. Nelze používat slovníky ani jiné pomůcky. Seznámení s formátem testu, jak bylo avizováno již u zápisu, na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-45.html (Příprava na rozřazovací test z anglického jazyka).

ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ ROZŘAZOVACÍHO TESTU JE NUTNOU PODMÍNKOU PRO ZÁPIS DO PŘEDMĚTU ANGLIČTINA PRO POLITOLOGY I (JLB005). Více informací o předmětu viz sylaby v SIS/Předměty. Místa v šesti paralelních seminářích budou nabídnuta dle bodového zisku. Rozmyslete si proto, jaký čas semináře v rozvrhu by vám nejvíce vyhovoval - tato informace pro nás bude důležitá při rozřazování a budeme ji po vás v den testu požadovat. (Po 8:30 / Po 10:30 / Čt 8:20 /  Čt 10:30/ Čt 14:00 / Čt 16:10)


Kamila Panešová

Informace o výuce jazyků v akademickém roce 2016 - 2017

VÝUKA začíná v pondělí 3.10. 2016

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.                                          

Nepovinným předstupněm odborných angličtin (povinný pouze pro obor ČNS) je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1+/B2, nabízený ve třech tematických mutacích (pondělní ráno v Jinonicích pro ISS, pondělní ráno v Hollaru pro IKSŽ a čtvrteční odpoledne v Jinonicích pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).  

Jako volitelný předmět si mohou absolventi odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001).   Do jednotlivých kurzů jsou studenti zařazováni zpravidla na základě vstupního testu. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami (http://kjp.fsv.cuni.cz/)  nebo v SIS.

KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem nebo v jazykové škole. Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.  

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 23. 9. od 10:00 hod. do 14.10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult od 26. 9. od 10:00 hod. do 14. 10. do 14:00 hod. V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati.  

Rozvrhy budou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 810 a 1012 hodin a ve čtvrtek 1416 a 1618 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru. 

V letošním akademickém roce bude pro zájemce otevřen páteční placený kurz čínštiny na základě angličtiny pro začátečníky.  

Informace o vstupních testech, aktuality a další informace (mj. kontakty, naše poslání, průvodce pro chvíle samostudia) najdete na stránkách Kabinetu jazykové přípravy:  

http://kjp.fsv.cuni.cz/  

Irena Venyšová asistentka KJP

tel: 251 080 207        irena.venysova@fsv.cuni.cz


Lucie Poslušná
Aktuality


Vstupní test do kurzu odborné španělštiny JLB029

Milí studenti,

vzhledem k tomu, že se vás do tohoto kurzu hlásí velmi mnoho, počítejte prosím s tím, že si na naší první hodině 3. října v v 10:15 napíšete kvalifikační test. Definitivní zápis do kurzu dořešíme podle výsledků testu. Přijďte i vy, kteří jste momentálně zapsáni na čekací listině.

Těším se vás 3. října!

L. Mlýnková

KJP

 


Ludmila Mlýnková

Vstupní test do kurzu obecné španělštiny JLB041

Milí studenti, vzhledem k tomu, že zájem o kurzy španělštinu převyšuje kapacitu, je nutné projít kvalifikačním testem, na jehož základě budete do kurzu přijati či nepřijati. Test v délce 60 minut se bude psát 3. října 2016/Hollar 12. Test si můžete přijít napsat v 8:00, v 9:15, v 12:30 a 13:45 hod., není nutné se předem hlásit. Z organizačních důvodů není možné psát test dodatečně. Testy budou bezprostředně vyhodnoceny a teprve poté se kurzu zapíšete. Těším se na vás 3. října!

L. Mlýnková

KJP


Ludmila Mlýnková

Vstupní test do kurzu ruštiny JLB039

Termíny:  úterý 27. 9. 11.10 - 12.00 v učebně č. 20 (v suterénu) a v pátek 30. 9. 10.00 - 11.00 v učebně č. 115 v Hollaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bližší informace najdete v SIS, vřelejší slovo v dopisu rozeslaném vyučující 25. 9. večer.                                                                                                                                                     


Veronika Mistrová

Placené kurzy čínštiny na základě angličtiny / Learn basic Chinese through English

V letošním akademickém roce FSV otevírá v rámci celoživotního vzdělávání dvousemestrální kurz čínštiny pro začátečníky. Vyučovat bude mladá sinoložka Mgr. Veronika Teryngerová, absolventka oboru sinologie na Univerzitě Karlově a ročního kurzu ve výukovém centru mandarínštiny tchajwanské National Taiwan Normal University.  Kurzy budou probíhat v úterý v Hollaru v učebně č. 20 od 15:35 do 18:25.

Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK prominutou.

Roční kurzovné pro ostatní činí 3 720,- Kč. Platbu po zápisu do kurzu a písemné výzvě koordinátorky bude třeba uhradit do úterý 11. října.  Studenti se mohou přihlašovat přes SIS, zájemci z řad učitelů a zaměstnanců fakulty na adrese veronika.mistrova@fsv.cuni.cz. 

Opatření děkana ke kurzu viz http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2784.html .

Páteční kurzy pro mírně pokročilé III a IV s rodilou mluvčí v Opletalově ulici budou letos otevřeny jen při dostatečném počtu zájemců – hlaste se prosím koordinátorce na výše uvedené adrese.  

***

This academic year the FSV UK is opening a two-semester Chinese language course for beginners within the Lifelong Education Programme. It will be taught by Mgr. Veronika Teryngerova, a Charles University sinology graduate and a successful participant in a one year’s course in the Mandarin Training Center at National Taiwan Normal University.

The classes will take place in room 20 in the Hollar FSV building on Tuesdays from 15:35 to 18:25. Please see this academic year's syllabi on the SIS, code JLB049. Students who successfully pass Chinese I and II this academic year can continue their studies with a Chinese native speaker in Chinese III and IV next academic year.

FSV students enrolled in foreign language programmes who cover their own tuition are exempt from the course payment in accordance with the Regulations of Lifelong Education of Charles University. The tuition for other participants amounts to 3,720,- CZK per 2 semesters. The payment needs to be made by Tuesday 11th October. FSV students can apply through the SIS. Faculty and staff can apply via email at veronika.mistrova@fsv.cuni.cz. 

Dean’s Provision No. 21/2016: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2785.html

Friday Chinese III and Chinese IV courses with a native speaker will be opened in the Opletalova building provided that there are enough applicants. Please contact Dr. Mistrova at the above mentioned e-mail address.


Lucie Poslušná

Vstupní test z obecné francouzštiny JLB035 pro pondělní i čtvrteční kurzy

Podmínkou k zápisu do kurzů obecné francouzštiny je úspěšné absolvování vstupního testu, na jehož základě budou studenti do kurzu přijati, či nikoli. Test je na mírně až středně pokročilé úrovni A2/B1 podle ERR, potrvá 50 minut a studenti jej absolvují hned v první den výuky zimního semestru. Pro tento akademický rok se test bude psát v pondělí 3.10. 2016 v místnosti 3018 v 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 pro pondělní kurz L. Bosákové i čtvrteční kurz M. Dundrové (v testu  si zvolíte a jasně označíte časovou preferenci, pokud to bude možné, budeme se Vám snažit vyhovět). Na vybraný termín (8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00) je nutno se zapsat pomocí doodlu na této adrese:

http://doodle.com/poll/hq55iyumecpdzr33 

Z organizačních důvodů není možné psát test dodatečně. Testy budou do 2 dnů vyhodnoceny, a poté obdržíte zpravu o tom, zda jste byli do kurzu prijati a zda se můžete zapsat.  Zápis do jednotlivých kurzů tedy probíhá až po jejich vyhodnocení (!) Ve čtvrtek 6.10. již probíhá normální výuka. Ukázku vstupního testu naleznete v souborech SIS.


Lada Bosáková

Vstupní test z odborné francouzštiny JLB019

Podmínkou k zápisu do kurzu odborné francouzštiny je úspěšné absolvování vstupního testu úrovně B1/B2 podle ERR, který potrvá 50 minut (ukázka v SIS).  Test se bude psát pouze první den výuky, tj. 6. 10. 2016 v Jinonicích v místnosti 3017, ve 14:00, v 15:00, 16:00 a 17:00h.  Na vybraný termín (14:00, 15:00, 16:00 a 17:00  je nutno se zapsat pomocí doodlu na této adrese   http://doodle.com/poll/4z5byutueqk9q9ex

Jiný, dodatečný termín již nebude z důvodů organizace výuky vypisován. Teprve po úspěšném absolvování testu se můžete do kurzu zapsat.


Lada Bosáková

ROZŘAZOVACÍ TEST Z ANGLIČTINY PRO STUDENTY IPS

Vážení studenti, zápis na vstupní/rozřazovací test z angličtiny, který se koná v úterý 27. 9. 2016 v Jinonicích/budova B, je možný prostřednictvím předmětu Rozřazovací test z angličtiny JLB099 výhradně prostřednictvím programu SIS UK, a to od 14.9. (od 10:00) do 26.9. (do 23:59). Zapisujte se k vyučujícím Mgr. Panešové (místnost 4018) nebo Mgr. Stružkové (místnost 3017) na konkrétní hodinu a veďte v patrnosti číslo učebny. Vypsané termíny: 9:00 – 9:40 / 10:00 - 10:40 / 11:00 - 11.40 / 12:00 - 12:40 / 13:00 - 13:40. Doba trvání testu: 40 minut. Nelze používat slovníky ani jiné pomůcky. Seznámení s formátem testu, jak bylo avizováno již u zápisu, na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-45.html (Příprava na rozřazovací test z anglického jazyka).

ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ ROZŘAZOVACÍHO TESTU JE NUTNOU PODMÍNKOU PRO ZÁPIS DO PŘEDMĚTU ANGLIČTINA PRO POLITOLOGY I (JLB005). Více informací o předmětu viz sylaby v SIS/Předměty. Místa v šesti paralelních seminářích budou nabídnuta dle bodového zisku. Rozmyslete si proto, jaký čas semináře v rozvrhu by vám nejvíce vyhovoval - tato informace pro nás bude důležitá při rozřazování a budeme ji po vás v den testu požadovat. (Po 8:30 / Po 10:30 / Čt 8:20 /  Čt 10:30/ Čt 14:00 / Čt 16:10)


Kamila Panešová

Informace o výuce jazyků v akademickém roce 2016 - 2017

VÝUKA začíná v pondělí 3.10. 2016

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.                                          

Nepovinným předstupněm odborných angličtin (povinný pouze pro obor ČNS) je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1+/B2, nabízený ve třech tematických mutacích (pondělní ráno v Jinonicích pro ISS, pondělní ráno v Hollaru pro IKSŽ a čtvrteční odpoledne v Jinonicích pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).  

Jako volitelný předmět si mohou absolventi odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001).   Do jednotlivých kurzů jsou studenti zařazováni zpravidla na základě vstupního testu. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami (http://kjp.fsv.cuni.cz/)  nebo v SIS.

KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem nebo v jazykové škole. Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.  

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 23. 9. od 10:00 hod. do 14.10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult od 26. 9. od 10:00 hod. do 14. 10. do 14:00 hod. V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati.  

Rozvrhy budou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 810 a 1012 hodin a ve čtvrtek 1416 a 1618 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru. 

V letošním akademickém roce bude pro zájemce otevřen páteční placený kurz čínštiny na základě angličtiny pro začátečníky.  

Informace o vstupních testech, aktuality a další informace (mj. kontakty, naše poslání, průvodce pro chvíle samostudia) najdete na stránkách Kabinetu jazykové přípravy:  

http://kjp.fsv.cuni.cz/  

Irena Venyšová asistentka KJP

tel: 251 080 207        irena.venysova@fsv.cuni.cz


Lucie Poslušná