SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Aktuality
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

kurz francouzštiny pro začátečníky

FF UK nabízí kurz francouzštiny pro začátečníky. Informační schůzka ke kurzu se koná ve středu 11. října v 17.30, kurz začíná příští týden. Více informací viz přiložený soubor.


Přílohy:

kurz francouzštiny

Veronika Mistrová

Informace o výuce jazyků v akademickém roce 2017 - 2018

VÝUKA začíná v pondělí 2.10. 2017

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.

Nepovinným předstupněm odborných angličtin (povinný pouze pro obor ČNS) je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1+/B2, nabízený ve třech tematických mutacích (pondělní ráno v Jinonicích pro ISS, pondělní ráno v Hollaru pro IKSŽ a čtvrteční odpoledne v Jinonicích pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).

Jako volitelný předmět si mohou absolventi anglického odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001). Dalším volitelným předmětem je Academic Writing (JLB057 v ZS a JLM057 v LS).

V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami (http://kjp.fsv.cuni.cz/) nebo v SIS. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati. Na rozřazovací test do kurzů Angličtina pro politology, sociology a IMS je třeba se přihlásit v SISu (JLB099). Více informací naleznete v aktualitách níže.

KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem nebo v jazykové škole. Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 13. 9. od 10:00 hod. do 6.10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult bude probíhat od 18. 9. od 10:00 hod. do 14. 10. do 14:00 hod. 

Rozvrhy jsou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 8–10 a 10–12 hodin a ve čtvrtek 14–16 a 16–18 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru.

 


Lucie Poslušná

Kurzy ruštiny pro začátečníky na FF UK

16. října začínají placené začátečnické kurzy ruštiny na FF UK pro studenty i zaměstnance, podrobnosti viz přiložený soubor.


Přílohy:

ruština pro začátečníky

Veronika Mistrová
Aktuality


kurz francouzštiny pro začátečníky

FF UK nabízí kurz francouzštiny pro začátečníky. Informační schůzka ke kurzu se koná ve středu 11. října v 17.30, kurz začíná příští týden. Více informací viz přiložený soubor.


Přílohy:

kurz francouzštiny

Veronika Mistrová

Informace o výuce jazyků v akademickém roce 2017 - 2018

VÝUKA začíná v pondělí 2.10. 2017

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.

Nepovinným předstupněm odborných angličtin (povinný pouze pro obor ČNS) je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1+/B2, nabízený ve třech tematických mutacích (pondělní ráno v Jinonicích pro ISS, pondělní ráno v Hollaru pro IKSŽ a čtvrteční odpoledne v Jinonicích pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).

Jako volitelný předmět si mohou absolventi anglického odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001). Dalším volitelným předmětem je Academic Writing (JLB057 v ZS a JLM057 v LS).

V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami (http://kjp.fsv.cuni.cz/) nebo v SIS. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati. Na rozřazovací test do kurzů Angličtina pro politology, sociology a IMS je třeba se přihlásit v SISu (JLB099). Více informací naleznete v aktualitách níže.

KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem nebo v jazykové škole. Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 13. 9. od 10:00 hod. do 6.10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult bude probíhat od 18. 9. od 10:00 hod. do 14. 10. do 14:00 hod. 

Rozvrhy jsou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 8–10 a 10–12 hodin a ve čtvrtek 14–16 a 16–18 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru.

 


Lucie Poslušná

Kurzy ruštiny pro začátečníky na FF UK

16. října začínají placené začátečnické kurzy ruštiny na FF UK pro studenty i zaměstnance, podrobnosti viz přiložený soubor.


Přílohy:

ruština pro začátečníky

Veronika Mistrová