SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Aktuality
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vstupní test z ruštiny

Milí studenti,

termíny vstupního testu do čtvrtečního kurzu JLB047 najdete v SIS, viz https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JLB047 .

Pokud se výrazně nezvýší počet zájemců o ranní pondělní kurz JLB039, ověření vstupních znalostí proběhne až na druhé vyučovací hodině. První hodinu bude řádná výuka.

V pondělním dopoledním kurzu JLB027 se test nepíše, předpokládá se pokročilá znalost jazyka.

17. 9. 2017


Veronika Mistrová

Informace o výuce jazyků v akademickém roce 2017 - 2018

VÝUKA začíná v pondělí 2.10. 2017

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.

Nepovinným předstupněm odborných angličtin (povinný pouze pro obor ČNS) je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1+/B2, nabízený ve třech tematických mutacích (pondělní ráno v Jinonicích pro ISS, pondělní ráno v Hollaru pro IKSŽ a čtvrteční odpoledne v Jinonicích pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).

Jako volitelný předmět si mohou absolventi anglického odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001). Dalším volitelným předmětem je Academic Writing (JLB057 v ZS a JLM057 v LS).

V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami (http://kjp.fsv.cuni.cz/) nebo v SIS. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati. Na rozřazovací test do kurzů Angličtina pro politology, sociology a IMS je třeba se přihlásit v SISu (JLB099). Více informací naleznete v aktualitách níže.

KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem nebo v jazykové škole. Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 13. 9. od 10:00 hod. do 6.10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult bude probíhat od 18. 9. od 10:00 hod. do 14. 10. do 14:00 hod. 

Rozvrhy jsou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 8–10 a 10–12 hodin a ve čtvrtek 14–16 a 16–18 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru.

 


Lucie Poslušná

Kurzy ruštiny pro začátečníky na FF UK

16. října začínají placené začátečnické kurzy ruštiny na FF UK pro studenty i zaměstnance, podrobnosti viz přiložený soubor.


Přílohy:

ruština pro začátečníky

Veronika Mistrová

Angličtina pro sociology - zápis na vstupní/rozřazovací test (JLB099)

Milí studenti,

zapisujte se, prosím, v SISu na vstupní test prostřednictvím předmětu Rozřazovací test JLB099. Zapisujte se výhradně k lektorkám AJ pro sociology (Mgr. Štěpánková či Mgr. Klírová). Vzhledem k omezené kapacitě tříd je třeba dostavit se v hodinu a do místnosti dle zápisu (veďte tyto údaje v patrnosti). Zápis je možný do půlnoci 25.9.

S přáním dobrého,


Michaela Klírová

Vstupní test z francouzštiny

Milí studenti,  

vzhledem k tomu, že počet zájemců o kurzy francouzštiny je vyšší než kapacita, je nutné projít vstupním testem, který je určující pro vaše přijetí či nepřijetí do kurzu obecné nebo odborné francouzštiny. Test v rozsahu 45 minut se bude psát:

2.10.2017 v Jinonicích v učebně 3018 v 8:00, 9:00, 10:00 a 11:00 hod pro zájemce o pondělní i čtvrteční kurz obecné francouzštiny.

5.10.2017 rovněž v Jinonicích v učebně 3017 ve 14:00, 15:00 a 16:00 pro zájemce o kurz odborné francouzštiny.

Nemusíte se předem hlásit. Testy co nejrychleji opravíme a dáme vám vědět výsledek. Teprve pak se zapište prostřednictvím SIS do kurzů (dřívější zápisy budou anulovány).

Ukázku vstupního testu najdete v sylabech obou kurzů (SIS).

Pokud nebudete moci ze závažného důvodu přijít v určený termín, kontaktujte mě prosím předem (lada.bosakova@fsv.cuni.cz), nabízím předtermín 25.9.2017 v dopoledních hodinách.

Na setkání s vámi se v novém akademickém roce těší Lada Bosáková a Milena Dundrová, KJP


Lada Bosáková

Angličtina pro politology (JLB005) - vstupní test

Milí studenti,

zápis k rozřazovacímu testu z angličtiny, který se koná ve čtvrtek 21. 9. 2017 v Jinonicích, je možný prostřednictvím předmětu Rozřazovací test z angličtiny JLB099 v programu SIS UK, a to od 13.9. (od 10:00) do 20.9. Zapisujte se k vyučujícím Mgr. Panešové (místnost 4019) nebo Mgr. Stružkové (místnost 3017) na konkrétní hodinu a veďte v patrnosti číslo učebny. Doba trvání testu je 40 minut; nelze používat slovníky ani jiné pomůcky. Seznámení s formátem testu je možné na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-45.html (Příprava na rozřazovací test z anglického jazyka).

Úspěšné absolvování rozřazovacího testu je nutnou podmínkou pro zápis do předmětu Angličtina pro politology I (JLB005). Více informací o předmětu viz sylaby v SIS/Předměty.

Těšíme se na setkání s vámi v seminářích,

Iva Stružková a Kamila Panešová


Kamila Panešová

Angličtina pro sociology (JLB001) - vstupní test

Milí studenti,

zápis do kurzu Angličtina pro sociology je podmíněn absolvováním vstupního testu vypsaného na úterý 26. 9. 2017 (účast je nutná, náhradní termín nelze z organizačních důvodů nabídnout). Test trvající 40 minut se bude konat v dopoledních hodinách v jinonické fakultní budově B (učebny a časy zde budou včas upřesněny, prosíme, sledujte průběžně aktualiní informace). Na test je třeba se zapsat v SIS – do předmětu Rozřazovací test z angličtiny JLB099 (vyberete si hodinu, která Vám vyhovuje, a zapíšete se do učebny k jedné z vyučujících předmětu Angličtina pro sociology, tj. Štěpánková či Klírová). Cvičnou sadu k přípravě na tento test (tzv. C-test) najdete na našich webových stránkách http://kjp.fsv.cuni.cz/ v oddíle: Pro uchazeče/bakalářské a magisterské studium/Pro přijaté studenty ISS: Příprava na rozřazovací test. Další on-line cvičné C-testy např. na http://wuster.uab.es/ctestpractice/ (Sylabus kurzu viz SIS.)

S přáním dobrého, 

Michaela Klírová a Dagmar Štěpánková, lektorky kurzu


Michaela Klírová

Upozornění pro zájemce o kurz obecné španělštiny (JLB 041)

Milí studenti,

vzhledem k tomu, že zájem studentů o kurzy španělštinu převyšuje kapacitu, je nutné projít kvalifikačním testem, na jehož základě budete do kurzu přijati či nepřijati. Test v délce 60 minut se bude psát 2. října 2017 /Hollar 12. Test si můžete přijít napsat v 8:00, v 9:15, v 12:30 a 13:45 hod. (není třeba se předem hlásit). Vstupní požadavky a ukázku testu naleznete v sylabech kurzu. Pokud se z velmi vážných důvodů nebudete moci dostavit 2. října, je možné napsat si test předem v mých konzultačních hodinách v pondělí 28.8., 11.9.,18.9.a 25. 9. (10:00-11:00 /Hollar 116). V takovém případě mě prosím s předstihem kontaktujte (ludmila.mlynkova@fsv.cuni.cz). Z organizačních důvodů není možné psát test dodatečně. Testy budou bezprostředně vyhodnoceny a teprve poté se kurzu zapíšete.

L. Mlýnková

KJP


Ludmila Mlýnková
Aktuality


Vstupní test z ruštiny

Milí studenti,

termíny vstupního testu do čtvrtečního kurzu JLB047 najdete v SIS, viz https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JLB047 .

Pokud se výrazně nezvýší počet zájemců o ranní pondělní kurz JLB039, ověření vstupních znalostí proběhne až na druhé vyučovací hodině. První hodinu bude řádná výuka.

V pondělním dopoledním kurzu JLB027 se test nepíše, předpokládá se pokročilá znalost jazyka.

17. 9. 2017


Veronika Mistrová

Informace o výuce jazyků v akademickém roce 2017 - 2018

VÝUKA začíná v pondělí 2.10. 2017

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.

Nepovinným předstupněm odborných angličtin (povinný pouze pro obor ČNS) je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1+/B2, nabízený ve třech tematických mutacích (pondělní ráno v Jinonicích pro ISS, pondělní ráno v Hollaru pro IKSŽ a čtvrteční odpoledne v Jinonicích pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).

Jako volitelný předmět si mohou absolventi anglického odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001). Dalším volitelným předmětem je Academic Writing (JLB057 v ZS a JLM057 v LS).

V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami (http://kjp.fsv.cuni.cz/) nebo v SIS. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati. Na rozřazovací test do kurzů Angličtina pro politology, sociology a IMS je třeba se přihlásit v SISu (JLB099). Více informací naleznete v aktualitách níže.

KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem nebo v jazykové škole. Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 13. 9. od 10:00 hod. do 6.10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult bude probíhat od 18. 9. od 10:00 hod. do 14. 10. do 14:00 hod. 

Rozvrhy jsou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 8–10 a 10–12 hodin a ve čtvrtek 14–16 a 16–18 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru.

 


Lucie Poslušná

Kurzy ruštiny pro začátečníky na FF UK

16. října začínají placené začátečnické kurzy ruštiny na FF UK pro studenty i zaměstnance, podrobnosti viz přiložený soubor.


Přílohy:

ruština pro začátečníky

Veronika Mistrová

Angličtina pro sociology - zápis na vstupní/rozřazovací test (JLB099)

Milí studenti,

zapisujte se, prosím, v SISu na vstupní test prostřednictvím předmětu Rozřazovací test JLB099. Zapisujte se výhradně k lektorkám AJ pro sociology (Mgr. Štěpánková či Mgr. Klírová). Vzhledem k omezené kapacitě tříd je třeba dostavit se v hodinu a do místnosti dle zápisu (veďte tyto údaje v patrnosti). Zápis je možný do půlnoci 25.9.

S přáním dobrého,


Michaela Klírová

Vstupní test z francouzštiny

Milí studenti,  

vzhledem k tomu, že počet zájemců o kurzy francouzštiny je vyšší než kapacita, je nutné projít vstupním testem, který je určující pro vaše přijetí či nepřijetí do kurzu obecné nebo odborné francouzštiny. Test v rozsahu 45 minut se bude psát:

2.10.2017 v Jinonicích v učebně 3018 v 8:00, 9:00, 10:00 a 11:00 hod pro zájemce o pondělní i čtvrteční kurz obecné francouzštiny.

5.10.2017 rovněž v Jinonicích v učebně 3017 ve 14:00, 15:00 a 16:00 pro zájemce o kurz odborné francouzštiny.

Nemusíte se předem hlásit. Testy co nejrychleji opravíme a dáme vám vědět výsledek. Teprve pak se zapište prostřednictvím SIS do kurzů (dřívější zápisy budou anulovány).

Ukázku vstupního testu najdete v sylabech obou kurzů (SIS).

Pokud nebudete moci ze závažného důvodu přijít v určený termín, kontaktujte mě prosím předem (lada.bosakova@fsv.cuni.cz), nabízím předtermín 25.9.2017 v dopoledních hodinách.

Na setkání s vámi se v novém akademickém roce těší Lada Bosáková a Milena Dundrová, KJP


Lada Bosáková

Angličtina pro politology (JLB005) - vstupní test

Milí studenti,

zápis k rozřazovacímu testu z angličtiny, který se koná ve čtvrtek 21. 9. 2017 v Jinonicích, je možný prostřednictvím předmětu Rozřazovací test z angličtiny JLB099 v programu SIS UK, a to od 13.9. (od 10:00) do 20.9. Zapisujte se k vyučujícím Mgr. Panešové (místnost 4019) nebo Mgr. Stružkové (místnost 3017) na konkrétní hodinu a veďte v patrnosti číslo učebny. Doba trvání testu je 40 minut; nelze používat slovníky ani jiné pomůcky. Seznámení s formátem testu je možné na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-45.html (Příprava na rozřazovací test z anglického jazyka).

Úspěšné absolvování rozřazovacího testu je nutnou podmínkou pro zápis do předmětu Angličtina pro politology I (JLB005). Více informací o předmětu viz sylaby v SIS/Předměty.

Těšíme se na setkání s vámi v seminářích,

Iva Stružková a Kamila Panešová


Kamila Panešová

Angličtina pro sociology (JLB001) - vstupní test

Milí studenti,

zápis do kurzu Angličtina pro sociology je podmíněn absolvováním vstupního testu vypsaného na úterý 26. 9. 2017 (účast je nutná, náhradní termín nelze z organizačních důvodů nabídnout). Test trvající 40 minut se bude konat v dopoledních hodinách v jinonické fakultní budově B (učebny a časy zde budou včas upřesněny, prosíme, sledujte průběžně aktualiní informace). Na test je třeba se zapsat v SIS – do předmětu Rozřazovací test z angličtiny JLB099 (vyberete si hodinu, která Vám vyhovuje, a zapíšete se do učebny k jedné z vyučujících předmětu Angličtina pro sociology, tj. Štěpánková či Klírová). Cvičnou sadu k přípravě na tento test (tzv. C-test) najdete na našich webových stránkách http://kjp.fsv.cuni.cz/ v oddíle: Pro uchazeče/bakalářské a magisterské studium/Pro přijaté studenty ISS: Příprava na rozřazovací test. Další on-line cvičné C-testy např. na http://wuster.uab.es/ctestpractice/ (Sylabus kurzu viz SIS.)

S přáním dobrého, 

Michaela Klírová a Dagmar Štěpánková, lektorky kurzu


Michaela Klírová

Upozornění pro zájemce o kurz obecné španělštiny (JLB 041)

Milí studenti,

vzhledem k tomu, že zájem studentů o kurzy španělštinu převyšuje kapacitu, je nutné projít kvalifikačním testem, na jehož základě budete do kurzu přijati či nepřijati. Test v délce 60 minut se bude psát 2. října 2017 /Hollar 12. Test si můžete přijít napsat v 8:00, v 9:15, v 12:30 a 13:45 hod. (není třeba se předem hlásit). Vstupní požadavky a ukázku testu naleznete v sylabech kurzu. Pokud se z velmi vážných důvodů nebudete moci dostavit 2. října, je možné napsat si test předem v mých konzultačních hodinách v pondělí 28.8., 11.9.,18.9.a 25. 9. (10:00-11:00 /Hollar 116). V takovém případě mě prosím s předstihem kontaktujte (ludmila.mlynkova@fsv.cuni.cz). Z organizačních důvodů není možné psát test dodatečně. Testy budou bezprostředně vyhodnoceny a teprve poté se kurzu zapíšete.

L. Mlýnková

KJP


Ludmila Mlýnková